Vrienden van Hospice d’n DoevenbosDe stichting

De stichting Vrienden van Hospice d’n Doevenbos, opgericht in 2015, heeft als doel het ondersteunen van Hospice d’n Doevenbos op het gebied van het veraangenamen van het welzijn van gasten, het verlenen van financiële steun voor gasten voor wie de verblijfskosten (eigen bijdrage) een probleem zijn, het ondersteunen en faciliteren van het werk van de vrijwilligers en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit doel wordt onder meer bereikt door het beschikbaar stellen van financiële en/of materiële middelen die de uitvoering van de genoemde doelstelling kunnen bevorderen en het beheren van de gelden die de Stichting uit erfstellingen, legaten of schenkingen heeft verkregen.

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

  • Dhr. J. Nabben - Voorzitter
  • Dhr. P. Gubbels - Penningmeester
  • Dhr. H. Janssen - Secretaris
  • Dhr. C. Beelen - Bestuurslid
  • Mw. J. Hoebers - Aanspreekpunt voor Hospice & vrijwilligers
  • Dhr. G. van den Munckhof  - PR/Communicatie

Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.